Матеріали Програми ENPI FLEG II

21/04/2017
FLEG Program in the Forest Sector of Ukraine: Achievements and Challenges for the Future (World Bank Activities), 2017

This booklet briefly describes the FLEG Program activitiesaimed at solving law enforcement problems in the forest sector of Ukraine. TheProgram achievements and evaluationsin the context of transformations in the country’s life are presented. This publication covers only activities of the World Bank Program implementation team in Ukraine, without touching upon the performance of the two other […]


Програма ФЛЕГ у лісовому секторі України: результати й завдання на майбутнє (діяльність Світового банку), 2017

У брошурі стисло описана діяльність Програми ФЛЕГ, спрямована на вирішення проблем правозастосування в лісовому секторі України. Наведено результати та оцінку роботи програми в контексті змін у житті країни. Ця публікація охоплює тільки діяльність групи впровадження програми від Світового банку в Україні, не торкаючись результатів роботи двох інших організацій-виконавців – WWF і МСОП, а також роботи […]


28/12/2016
Звіт про роботу в Україні FLEG II на четвертому засіданні Керуючого комітету Програми

4th Steering Committee Meeting, December 13, 2016, Brussels, Ukraine country presentation Засідання велося двома робочими мовами Програми – російською та англійською. Це – російська версія презентації, яку озвучив національний координатор Юрій Марчук SC_2016_сумма банк-WB_WWF_IUCN_RUS_DK_RV а це – англійська SC_2016_сумма банк-WB_WWF_IUCN-ENG_DK_RV (2)  


26/12/2016
РЕЗОЛЮЦІЯ учасників Засідання Національного консультативного комітету Програми 21 грудня 2016 року

Завантажити резолюцію можна тут: Резолюцiя_учасникiв_НККП_ФЛЕГ2_21.12.2016_UKR_(узагал_нена_i_узгоджена)


10/12/2016
Комунальні лісогосподарські підприємства і місцеві громади. Інформаційний довідник

Довідник містить інформацію щодо основних аспектів діяльності лісогосподарських підприємств та найбільш розповсюджених конфліктних ситуацій, які при цьому виникають. Запропоновані варіанти вирішення цих ситуацій. Акцентовано на правах місцевих органів влади і громад у сфері управління лісами та механізмах їх забезпечення. У додатках містяться витяги із законодавчих актів у сфері лісового господарства, інша корисна практична інформація для […]


09/12/2016
Удосконалення нормативної бази регулювання ведення лісового господарства на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) України та відповідний міжнародний досвід

Звіт “Удосконалення нормативної бази регулювання ведення лісового господарства на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) України та відповідний міжнародний досвід”читайте тут: zvit-udoskonalennya-normatyvnoyi-bazy-regulyuvannya-vedennya-lisovogo-gospodarstva-na-terytoriyah-pryrodno-zapovidnogo-fondu-pzf-ukrayiny-ta-vidpovidnyj-mizhnarodnyj-dosvid


Розробка та проведення тренінгів з використання ГІС в сфері управління лісового господарства, охорони природи та розвитку громадянського суспільства в Україні

Звіт “Розробка та проведення тренінгів з використання ГІС в сфері управління лісового господарства, охорони природи та розвитку громадянського суспільства в Україні” читайте тут: zvit-rozrobka-ta-provedennya-treningiv-z-vykorystannya-gis-v-sferi-upravlinnya-lisovogo-gospodarstva-ohorony-pryrody-ta-rozvytku-gromadyanskogo-suspilstva-v-ukrayini


Оцінка послуг екосистем, забезпечуваних лісами України, та пропозиції щодо меха-нізмів плати за послуги екосистем

Звіт “Оцінка послуг екосистем, забезпечуваних лісами України, та пропозиції щодо меха-нізмів плати за послуги екосистем” читайте тут: zvit-otsinka-poslug-ekosystem-zabezpechuvanyh-lisamy-ukrayiny-ta-propozytsiyi-shhodo-meha-nizmiv-platy-za-poslugy-ekosystem


Оцінка міжнародного досвіду та процедур регулювань щодо концепції плати за послуги екосистем в лісовому секторі

Звіт “Оцінка міжнародного досвіду та процедур регулювань щодо концепції плати за послуги екосистем в лісовому секторі” читайте тут: zvit-otsinka-mizhnarodnogo-dosvidu-ta-protsedur-regulyuvan-shhodo-kontseptsiyi-platy-za-poslugy-ekosystem-v-lisovomu-sektori


Розробка Концепції громадського контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні

Звіт “Розробка Концепції громадського контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні” читайте тут: zvit-rozrobka-kontseptsiyi-gromadskogo-kontrolyu-za-transportuvannyam-zagotovlenoyi-derevyny-v-ukrayini