Контакти

Олексій Слензак
Керівник проекту ФЛЕГ, Світовий банк
aslenzak@worldbank.org

Оксана Коваленко
Світовий банк
okovalenko1@worldbank.org

Роман Волосянчук
МСОП
roman.volosyanchuk@enpi-fleg.org

Михайло Попков
консультант з лісового господарства, Світовий банк
mikhail.popkov@enpi-fleg.org

Олег Листопад
консультант з медіа стратегії, Світовий банк
oleg.lystopad@enpi-fleg.org

Богдан Проць
Керівник проекту ФЛЕГ від WWF
bprots@wwfdcp.org

Дмитро Карабчук
Координатор заходів від WWF
dkarabchuk@wwfdcp.org