Проект “Методичних рекомендацій щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорій”

17/11/2016
Зважаючи на те, що станом на сьогодні всі лісогосподарські заходи на території об’єктів ПЗФ проводяться тими ж способами, що і на території інших лісогосподарських підприємств, Вашій увазі пропонується проект “Методичних рекомендацій щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорій”. metodychni-rekomendatsiyi-na-pzf_proekt_red-_1_dlya-obgovorennya
Проект документу підготовлено експертами програми «ENPI East FLEGII» на основі аналізу міжнародно визнаних практик ведення лісового господарства на території природоохоронних об’єктів, залежно від встановлених IUCN категорій, і які рекомендовані для збереження чи відновлення виділених цінностей (видів, популяцій, оселищ тощо) на основі та враховуючи національну нормативно-правову базу, вимоги пов’язані із імплементацією Директив ЄС в Україні, пропозицій раніше опрацьовані в рамках реалізації програми «ENPI East FLEGII», які пов’язані з підвищенням захисту біорізноманіття в лісах України. У проекті документу висвітлено щонайменше наступне:

–         опис основних лігосогосподарських систем, заходів і методів, що ототожнюються із принципами сталого ведення лісового господарства та орієнтованих на наближене до природи лісівництво (SFM методи), які придатні для здійснення на території природоохоронних об’єктів;

–         ідентифікація територій та об’єктів ПЗФ України (їх частини) в межах IUCN категоризації та підбір відповідних SFM методів для кожної категорії;

–         представлено різні методи ведення лісового господарства по відношенню до різних категорій захисту територій та об’єктів ПЗФ України (в т.ч. до різних зон у межах цих територій) в залежності від їх природоохоронних цілей (потреб), умов навколишнього середовища країни (лісорослинних зон) виключаючи суцільні санітарні рубки, як такі, що суперечать філософії стійкого відтворення і гармонійного розвитку екосистем;

–         види, які потребують охорони – об’єднано в окремі групи в залежності від їх потреб у необхідності здійснення однотипних лісогосподарських заходів і складено перелік типових приписів лісогосподарських заходів необхідних для їхньої охорони / відтворення, які можуть застосовуватись під час індивідуального планування робіт на окремих ділянках ПЗФ;

–         способи та процедуру залучення громадськості та інших зацікавлених сторін у прийнятті управлінських рішень, що стосуються територій та об’єктів ПЗФ України;

–         порядок застосування Методичних рекомендацій під час розробки планів (проектів) організації і розвитку територій ПЗФ та взаємодія з іншими нормативно-правовими документами України.

Метою оприлюднення першого робочого варіанту розроблених пропозицій є здійснити обговорення розробленого проекту Методичних рекомендацій.

Фахові коментарі та  додаткові пропозиції просимо надсилати на електронну адресу: dkarabchuk@wwfdcp.org до 27 листопада 2016 р.

Підсумкове обговорення проекту документа планується здійснити на спільній нараді з  експертами програми «ENPI East FLEGII» й представниками влади, а також НУО.

Після цього відбудеться доопрацювання Методичних рекомендацій експертами програми «ENPI East FLEGII».

Залишити відповідь