Звіти консультантів WWF

09/12/2016
Удосконалення нормативної бази регулювання ведення лісового господарства на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) України та відповідний міжнародний досвід

Звіт “Удосконалення нормативної бази регулювання ведення лісового господарства на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) України та відповідний міжнародний досвід”читайте тут: zvit-udoskonalennya-normatyvnoyi-bazy-regulyuvannya-vedennya-lisovogo-gospodarstva-na-terytoriyah-pryrodno-zapovidnogo-fondu-pzf-ukrayiny-ta-vidpovidnyj-mizhnarodnyj-dosvid


Проект Методичних рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорі

Звіт “Проект Методичних рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорій” тут: zvit-proekt-metodychnyh-rekomendatsiyi-shhodo-rezhymu-zberezhennya-lisovyh-ekosystem-na-terytoriyah-pryrodno-zapovidnogo-fondu-ukrayiny-riznyh-kategorij


Розробка та проведення тренінгів з використання ГІС в сфері управління лісового господарства, охорони природи та розвитку громадянського суспільства в Україні

Звіт “Розробка та проведення тренінгів з використання ГІС в сфері управління лісового господарства, охорони природи та розвитку громадянського суспільства в Україні” читайте тут: zvit-rozrobka-ta-provedennya-treningiv-z-vykorystannya-gis-v-sferi-upravlinnya-lisovogo-gospodarstva-ohorony-pryrody-ta-rozvytku-gromadyanskogo-suspilstva-v-ukrayini


Оцінка послуг екосистем, забезпечуваних лісами України, та пропозиції щодо меха-нізмів плати за послуги екосистем

Звіт “Оцінка послуг екосистем, забезпечуваних лісами України, та пропозиції щодо меха-нізмів плати за послуги екосистем” читайте тут: zvit-otsinka-poslug-ekosystem-zabezpechuvanyh-lisamy-ukrayiny-ta-propozytsiyi-shhodo-meha-nizmiv-platy-za-poslugy-ekosystem


Оцінка міжнародного досвіду та процедур регулювань щодо концепції плати за послуги екосистем в лісовому секторі

Звіт “Оцінка міжнародного досвіду та процедур регулювань щодо концепції плати за послуги екосистем в лісовому секторі” читайте тут: zvit-otsinka-mizhnarodnogo-dosvidu-ta-protsedur-regulyuvan-shhodo-kontseptsiyi-platy-za-poslugy-ekosystem-v-lisovomu-sektori


Розробка Концепції громадського контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні

Звіт “Розробка Концепції громадського контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні” читайте тут: zvit-rozrobka-kontseptsiyi-gromadskogo-kontrolyu-za-transportuvannyam-zagotovlenoyi-derevyny-v-ukrayini


Проект законодавчих пропозиції щодо реалізації моделі реформування і розвитку мисливського господарства України

Звіт “Проект законодавчих пропозиції щодо реалізації моделі реформування і розвитку  мисливського господарства України” читайте тут: zvit-proekt-zakonodavchyh-propozytsiyi-shhodo-realizatsiyi-modeli-reformuvannya-i-rozvytku-myslyvskogo-gospodarstva-ukrayiny