Експерти програми FLEG II презентували проект Концепції громадського контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні

05/10/2016

29 вересня 2016 р. під час ХV міжнародної виставки «LISDEREVMASH» було організовано зустріч зацікавлених сторін у галузі посилення боротьби із транспортуванням нелегально заготовленої деревини та експертів програми щодо «Обговорення Концепції громадського контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні». Захід організовано Дунайсько-Карпатською програмою Всесвітнього фонду природи (WWF) в Україні в рамках виконання програми «ENPI East FLEG II» (http://www.fleg.org.ua/).

У обговоренні взяли участь учасники, які представляли Державне агентство лісових ресурсів України, ДП “Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний центр”, Національну поліцію України, Державну службу надзвичайних ситуацій, Державну екологічну інспекцію, неурядові громадські організації, деревообробні підприємства, науково-дослідні установи.Зустріч розпочалася з ознайомлення з програмою «ENPI East FLEG II».

Засідання включало три доповіді та їх обговорення. Перша доповідь, представлена Павлом Кравцем – експертом програми «ENPIEastFLEG-ІІ»,стосувалася механізмів залучення громадськості до контролю руху деревини в окремих країнах ЄС та можливість їх впровадження в умовах лісового сектору України. Проаналізовані системи контролю руху деревини було умовно розділено експертами на добровільні та обов’язкові. Запровадження добровільних систем, як було сказано, пов’язано з прагненням великого лісопромислового бізнесу забезпечити підвищення економічної ефективності, розширення інформаційного забезпечення систем підтримки управлінських рішень, підвищення прозорості діяльності. В країнах, де переважна більшість лісів перебуває в державній власності, впровадження систем переслідує на меті удосконалення та посилення обліку лісових ресурсів, боротьбу з незаконними рубками та попередження потрапляння деревини сумнівного походження в ланцюги постачання. Як виявилося, серед великого різноманіття систем контролю руху та стеження деревини лише інтегрована інформаційна система SUMAL в Румунії має елемент участі громадськості в контролі за перевезенням деревини в круглому виді. Він полягає у можливості телефонувати будь-якому громадянину за номером служби надзвичайних ситуацій 112 та за державним номером автомобіля, який здійснює перевезення, дізнаватися про законність походження сировини. Відповідно кожен перевізник зобов’язаний перед початком руху в місце призначення передати інформацію про вантаж (з детальною інформацією) на сервер системи.  Доповідач зауважив, що з урахуванням підвищення громадянської активності в країні та низької довіри до лісової галузі у суспільстві – доцільним є використання румунського досвіду функціонування системи SUMAL в частині реалізації сервісу з он-лайн реєстрації деревини при її відвантаженні та контролю впродовж часу перевезення.

Наступна доповідь Юрія Сотника- заступника генерального директора з виробничих питань ЛІАЦ Держлісагентства України стосувалась головних аспектів удосконалення Єдиної державної системи електронного обліку деревини в Україні. Зокрема увага присутніх була зосереджена на пропозиції реформування системи електронного обліку деревини (ЕОД), шляхом запровадження електронного обліку деревини для всіх лісокористувачів та надання доступу до цієї Системи відповідним контролюючим органам  з метою мінімізації тіньового ринку деревини в Україні. Також серед основних цілей ЛІАЦ є об’єднання підсистем ЕОД і бази сертифікатів та втілення підсистеми матеріально-грошової оцінки лісосіки, яка зараз знаходиться на стадії тестування.

Остання доповідь, представлена Євгенієм Ханем – учасником проекту «ENPIEastFLEG-ІІ» включала обговорення проекту Концепції громадського контролю за транспортуванням необробленої деревини в Україні. Метою Концепції є визначення засад прозорого ведення лісогосподарської діяльності та створення умов щодо об’єктивного підтвердження законності походження деревини згідно з вимогами статті 294 Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною та Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів». Реалізувати це пропонується шляхом створення незалежної інформаційно-пошукової системи щодо руху необробленої деревини. На думку експертівінформаційно-пошукова система контролю руху необробленої деревини має передбачати постійну синхронізацію даних з існуючими системами контролю руху деревини.  В свою чергу дані накопичуються в окремій базі даних та всі зміни вносяться у вигляді окремих записів, при цьому видалення вже синхронізованих записів унеможливлюється.

Алгоритм роботи інформаційно-пошукової системи щодо руху необробленої деревини наведений нижче.doc1

 

Відбулося активне обговорення проекту Концепції громадського контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні. Основні питання стосувались цілісності даних та унеможливлення їх модифікації, фіксування місця і часу від’їзду транспортного засобу,поліпшення виконавської дисципліни та обліку лісових ресурсів, шляхів залучення громадськості до контролю за рухом заготовленої лісопродукції, врахування людського фактору, альтернативних шляхів залучення громадськості до контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні. Також було запропоновано використати напрацювання  ЛІАЦ для контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні та спільними зусиллями вдосконалювати електронного обліку деревини.

Разом із тим, усі виступаючі наголошували про те, що розробка і реалізація новітніх систем контролю не може розглядатися окремо від інших засобів та інструментів попередження незаконних рубань починаючи з підвищення свідомості й відповідальності громадян  та посиленням правозастосуванням.

Учасники семінару погодилися про доцільність подальшого опрацювання пропозицій щодо громадського контролю за транспортуванням заготовленої деревини, викладених у Концепції. З проміжним звітом з цього питання можна ознайомитися на сайті http://www.fleg.org.ua/

За додатковою інформацією звертайтеся до консультанта програми Павло Кравця pavlo_kravets@ukr.net

Дмитро Карабчук, к.с.-г.н.,

координатор заходів програми «ENPI East FLEG II»,

консультант Дунайсько-Карпатської програми WWF в Україні

Е-mail: dkarabchuk@wwfdcp.org

Залишити відповідь