FLEGII підвищує обізнаність спеціалістів в застосуванні сучасних геоінформаційних технологій у повсякденній практиці лісогосподарських підприємств України

05/10/2016
gis_boyarka130 вересня по 1 жовтня цього року в Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищеннякваліфікаціїкадрівлісовогогосподарства («Укрцентркадриліс») у м. Боярка на Київщині, представництво програми «ENPI East FLEG II» (www.fleg.org.ua) організувалотренінг “QGIS У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ” з метою підвищення кваліфікації для спеціалістівдержавних лісогосподарських підприємств.Програма FLEGIIфінансується Європейським Союзом і впроваджується Світовим Банком у партнерстві з МСОП та WWF.

Для участібуло запрошено інженерівдержавнихпідприємствлісовогогосподарстваДержлісагенства, представниківВінницького, Житомирського, Київського, Кропивницького, Луганського, Полтавського, Сумського, Харківського, Черкаського і Чернігівськогообласнихуправліньлісового і мисливськогогосподарствапредставниківлісовогогосподарствакерівний персонал яких взяв участь в інформаційномусемінарі, а також деяких профільнихнавчальнихзакладів.

Для більш продуктивного навчання учасникам тренінгу необхідно булоприїхати з власнимипристроями GPS та ноутбуками, попередньо ознайомитисьіз короткими відеоуроками за темою тренінгу(http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis), які включають:

  • QGIS Практичніпоради: Вступневідео.
  • Завантаження QGIS.
  • Завантаження векторного і растрового шару у QGIS.
  • QGIS Практичніпоради: Модуль 2: Інтерфейс.
  • QGIS Практичніпоради: 3 Основиствореннякарти
  • Налаштуванняпідписів
  • Класифікаціявекторнихданих.
  • Макетуваннякарти для друку

Із спеціалістами лісового господарства працювали Олег Часковський, доцент НЛТУ України, та ІванБільський.Відповідно до програмитренінгуучасникиознайомилисьізновимипідходами до створення і поширенняякіснихпрограмна прикладі QGIS.

Тренінгвідбувався на протязі 2-х днів і включав в себе вступне навчання з використання вільнодоступного програмного забезпечення QGIS і практичну побудову «планчика» для лісосіки.

На початку заняття консультанти звернули увагу, щовільнодоступне програмне забезпечення, як результат спільноїпраціпрофесіоналівможевідповідати вимогамякісного продукту з відкритимпрограмним кодом, якийповністю задовольняє потреби виробництва, зокремалісовогогосподарства і можеслугувати основою для побудовивідкритихінтегрованихвиробничихпрограмнихкомплексів.

Учасникиіззацікавленнямпоставились до знайомстваізновимпрограмним продуктом тавідзначилизручний і інтуїтивнозрозумілийкористувацькийінтерфейспрограми.

Робота в аудиторії булапобудована на прикладітиповихпрактичнихзавдань, таких як створеннявласного проекту лісовоїінформації на основііснуючихінформаційнихшарів. Гнучкість при завантаженіта компануваннірізнихтипівпросторовихданих у поєднанніз відкритимиджереламипросторових та супутниковихданих (наприкладOSM, GoogleSatellite та ін.)дозволяють в значнійміріпокращитивідображенняіснуючихданих та їхньогодоповнення.

Далі було опрацьовано створенняновихінформаційнихшарів на основівласнихданих а такожкласифікаціявекторнихданихізвідповіднимиїхоформленням,способи відображенняатрибутивноїінформації для підвищенняінформативностіподаноїпросторовоїінформації.Розглядалась робота з інструментами для пошукубазовихгеометричнихознак, таких як площа, периметр та їхвідображення на електроннійкарті.

Наступнимкрокомрозглядалисьетапипідготовки макету додруку.Оскільки використанняєдиного шаблону при оформленіматеріалів для друкудозволяєзменшитизатрати часу на вирішеннятиповихвиробничихзавдань, а гнучкістьналаштування і компануванняелементівдопомагаєвирішити будь яке нестандартнезавдання.

Другий день бувприсвяченийпольовимзборомконтурів «умовноїлісосіки» за допомогоюрізнихтипівгеографічної системи позиціонування (GPSабо ГПС). Розглядалисьособливостівикористаннятехнології та практичніпоради при застосуванніцьогопідходузйомки на виробництві,можливості автоматичного записуточок ходу, а також на основі координат.

На основі зібранихматеріалів здійсненапобудоваточкового шару в ГІС системі, відображення плану бусольногознімання за матеріалами журналу бусольноїзйомки, побудова «планчика», пошукплощі «умовноїлісосіки».

На початку і в кінці тренінгу було проведено опитування слухачів для врахування їх побажань в проведенні наступних тренінгів. У підсумкахтренінгуусіучасникизазначили про корисністьданих навчань та важливістьподальшоговпровадженнясучаснихтехнологій ГІС у виробництво.

Використаннябезкоштовнихінструментів, можливістьвласноручадаптуватирозроблені і вдосконалюватиіснуючіінструменти для QGIS відкриваютьширокіможливості до налагодженняспівпраціміжрізнимиінституціямилісовогогосподарстванаукового та виробничого характеру.

Наступний дводенний тренінг для спеціалістів лісового господарства щодо «Використання QGIS у лісовому господарстві» заплановано на 22-23 жовтня 2016 р. у м Львів за адресою: вул. Природна, 19, корпус 6 Національного лісотехнічного університету, 4 поверх, ауд. 53.

Для участі у тренінгу запрошено інженерів державних підприємств лісового господарства, представників Волинського, Дніпровського, Закарпатського, Запоріжського, Івано-Франківського, Львівського, Миколаївського, Одеського, Рівненського, Тернопільського, Херсонського, Хмельницького і Чернівецького обласних управлінь лісового і мисливського господарства.

Програма компенсовує всі витрати пов’язані із участю у зазначених заходах. За додатковою інформацією технічного характеру прохання звертатись до ОлегаЧасковського (oleh.chaskov@gmail.com) та ІванаБільського (ivanbilskiy@gmail.com).

 

ДмитроКарабчук, к.с.-г.н.,

координатор заходівпрограми «ENPI East FLEG II»,

консультант Дунайсько-Карпатськоїпрограми WWF в Україні

Е-mail: dkarabchuk@wwfdcp.org

 

Залишити відповідь