Загальна оцінка стану управління лісами в Україні

13/09/2016

Звіт розміщено тут:  forest_governance_assessment

Дослідження сконцентроване на аналізі стану реалізації органами виконавчої влади покладених на них повноважень. Це дозволить визначити комплекс необхідних управлінських заходів, та можливі шляхи організаційних змін в системі державного управління лісами.

Оцінка стану управління лісами, виконана в даній роботі, виявила досить значну кількість операційних викликів та проблем. Вирішення цих завдань вимагає переважно не політичних рішень, а належного нормативного реагування і забезпечення оперативного управління. На відміну від функціонального обстеження, проведена оцінка дозволяє розглянути завдання управління не лише на рівні центрального органу виконавчої влади та його територіальних підрозділів, а й серед всіх учасників лісового сектору. Особи, що приймають управлінські рішення, можуть скористатися результатами дослідження для визначення спектру першочергових завдань управління лісами.

Залишити відповідь