«Для виконання більш оплачуваних лісогосподарських заходів наймають чоловіків»

07/04/2014

Гендер – поняття, що визначає соціальну стать людини, тобто її соціально-рольовий статус – соціальні можливості представників кожної статі в усіх сферах життєдіяльності: освіті, професійній діяльності, розподілі сімейних ролей, репродуктивній поведінці, доступі до влади тощо і є одним з базових вимірів соціальної структури суспільства. Гендерні ролі відрізняються в суспільствах з різною культурою і змінюються з часом.

«Історично суспільство очікувало від чоловіків і жінок виконання різних гендерних ролей. До сьогодні існує гендерний розподіл праці, традиційний для патріархального суспільства: жінка – вихователька дітей, домогосподарка, доглядальниця; чоловік – батько-годувальник, захисник, здобувач засобів для існування», – прокоментувала голова ГО «Жіночі перспективи» Любов Максимович. У 2003 році ООН сформулювала 5 глобальних проблем людства: зростаюча бідність, погіршення екології та демографічної ситуації, загроза миру і гендерна дискримінація. Лише 5-10% економічних ресурсів світу контролюють жінки. Щодо лісового господарства, то жінки переважно здійснюють бухгалтерський облік та економічні розрахунки; займаються збором та збутом недеревинних лісових продуктів (лікарских рослин, грибів та ягід, консервацією); переважно відповідають за вирощування посадкового матеріалу у розсадниках та шкілках, створення лісових культур та догляд за ними, сушіння сіна. Чоловіки переважно відповідають за інженерно-технічні розрахунки, управлінські та контрольні функції, пов’язані з охороною лісу від пожеж, порушень лісового законодавства, із захистом лісів від хвороб та шкідників; займаються заготівлею ділової деревини та дров, косінням сіна, гасінням пожеж, будівництвом та ремонтом лісових доріг.

Зазвичай, жінки та чоловіки в різний спосіб залучені до збереження та використання лісових ресурсів, до організації лісового та мисливського господарства, вирощування лісу, заготівлі товарної та паливної деревини, збору ягід, грибів, лікарських рослин, використання сінокосів і пасовищ тощо. Застосування знань про навколишнє природнє середовище та досвіду як чоловіків, так і жінок збільшує ефективність господарювання в лісах і забезпечує їх збереження, економічне зростання лісового сектора та добробуту населення.

В розподілі галузей економічної діяльності на так звані «чоловічі» та «жіночі» лісове господарство сприймається як традиційно «чоловіча» сфера. За даними Держкомлісгоспу України, у сфері лісового господарства в нашій країні працює близько 79% чоловіків та 21% жінок. Зокрема, в Закарпатській області у сфері лісового господарства та пов’язаних галузях працює 4761 особа, із них жінок – 775 осіб (16%), чоловіків – 3986 осіб (84%). Серед працюючої у лісовому господарстві Закарпаття молоді (1500 осіб віком від 15 до 34 років) – 20% жінок.

Для виконання більш оплачуваних лісогосподарських заходів: лісозаготівлі, транспортування та переробки деревини наймаються переважно чоловіки, а жінки залучаються, як правило, для виконання менш оплачуваних лісокультурних робіт. Наприклад, у 2009 році в Закарпатській області середньомісячна заробітна плата працівників лісового господарства становила: у чоловіків – 1202 грн., у жінок – 1028 грн. Тобто середній показник розміру заробітної плати жінок у лісовому господарстві на 15% менший, ніж чоловіків.

Різні пріоритети в питаннях використання лісових ресурсів. Наприклад, у сприйнятті чоловіків ліс – це переважно джерело деревини; а у сприйнятті жінок – це гриби, ягоди, лікарські рослини, відпочинок дітей.

Різні можливості жінок та чоловіків у застосуванні лісогосподарського обладнання. Наприклад, використання застарілого обладнання та важкі умови праці в лісі обмежують доступ жінок до окремих професій. Отже більш широке застосування геоінформаційних систем та технологій, а також сучасного автоматизованого лісозаготівельного обладнання полегшило б доступ жінок до інженерно-технічних посад та робітничих професій у лісовому господарстві.

У сфері лісового господарства чоловіки-лісівники частіше підвищують свій освітній та фаховий рівень; жінки, натомість, змушені часто відмовлятись від можливості отримання другої вищої освіти чи підвищення кваліфікації, через те, що зайняті доглядом за дітьми і веденням домашнього господарства. Особливо це позначається на особах молодого віку. На керівних посадах у системі Державного комітету лісового господарства України працює 87% чоловіків і лише 13% жінок.

Необхідно в Україні досягнути гендерну рівність наступними шляхами: підвищити обізнаність як жінок, так і чоловіків керівного та некерівного складу лісової галузі, які розробляють статегії розвитку, щодо питань гендерного підходу та його впливу на розвиток галузі; сприяти рівній участі жінок та чоловіків у прийнятті рішень і врахуванні їх потреб та інтересів; впроваджувати гендерні підходи у навчально-просвітницьку діяльність навчальних закладів та установ з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері лісового господарства; використовувати гендерний підхід при розробці програм соціально-економічного розвитку та реформуванні законодавчої бази в лісовому секторі; забезпечити жінкам та чоловікам рівні права та можливості у здійсненні підприємницької діяльності у сфері лісового господарства; сприяти широкому розумінню того, що розвиток лісового господарства та його вдосконалення є справою як чоловіків, так жінок.

Інна Борисова, спеціально для «Телекритики» для конкурсу

2 коментарів на “«Для виконання більш оплачуваних лісогосподарських заходів наймають чоловіків»
    1. Олег Листопад

      Стаття за словами авторки — свіжа, понад те — написана спеціально для конкурсу, тобто не пізніше лютого ц.р. Подаємо статтю у тому вигляді, як надіслала авторка :)

Залишити відповідь